Sosyal yardımlar nelerdir?

Vakıf, Senedinin 3 üncü maddesi (f) fıkrası gereğince, Emniyet Teşkilatı mensuplarına moral ve güç kazandırılması maksadıyla, aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yardımlarda bulunur.

a) Emniyet Teşkilatı Mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinden Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren şehit olma durumunda ve ayrıca görev dışında herhangi bir nedenle hayatını kaybeden ve hizmet sürelerini tamamlamadıkları için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekli maaşı bağlamadıkları, Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan Emniyet Mensupları ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin eş ve çocukları ile evli olmayanların anne veya babalarına, karşılıksız ölüm yardımı yapılır.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları ile eş ve çocuklarının Devletçe karşılanamayan ve aylıkları ile sağlanmasına imkan olmayan sağlık giderleri ile hastane Sağlık Kurulu kararı ile ihtiyaç gösterilen araç, gereç ve malzeme için gerekli yardımlar Vakfımızca karşılanır.

Ayrıca, görevli olduğu sırada görev yapamayacak duruma düşen ve bu sebeple malulen emekli edilen personelin: Yaptırılan tahkikat neticesi geçim sıkıntısı çektikleri tespit edilen ailesine, Vakıf Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ve Emekli Sandığı Kanunu kapsamına girmeyen ancak doktor raporuyla gerekli görülen hastane masraflarıyla protez, tekerlekli sandalye vs. gibi gücünün yetmeyeceği masrafları için gereken yardımda bulunulur.

Yangın, sel veya deprem gibi felaketlere maruz kalıp da büyük zarara uğrayan personele, yaptırılacak tahkikat neticesinde Vakıf Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılır.

c) Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve Mahalle Bekçilerinin ve bunlardan görevleri devam eden ve emekli olanların “Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklarından Sağlık Kurulları tarafından verilen raporlar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderleri her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konularak bu ödenekten karşılanmaktadır.

Merkez Yönetim Kurulumuzun her yıl aldığı kararlar ile; yukarıda söz konusu edilen Emniyet mensuplarımızın çocuklarının özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hızlandırılmış eğitime tabi tutulmalarına ve Devletçe ödenen miktarı geçmeyecek ek eğitim giderinin sarf evrakları karşılığı ödenmesine karar verilmiştir.