Sosyal yardımlardan yararlanma şartları nelerdir?

Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve Mahalle Bekçilerinin ve bunlardan görevleri devam eden ve emekli olanların “Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal engelli çocukları için yapılan yardımlar her yıl yenilenen Yönetim Kurulu kararı gereği yapılabilmektedir. Emniyet Mensubumuz, aşağıdaki belgeler ile Emniyet Biriminin Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne Vakfımızdan yardım almak üzere başvurabilir.

İSTENİLEN BELGELER;
1- Emniyet Mensubumuzun yardım konulu dilekçesi,
2-Özel eğitim alan çocuğun RAM raporu fotokopisi,
3-Eğitim veren kurumun Emniyet Mensubumuzun çocuğu için vereceği öğrenim görmektedir yazısı,

Tedavi – ilaç ve malzeme yardımları ile Muhtaç Personele yapılan yardımlar için;
1- Yardım konusunun Senedimize uygun olması şarttır.
2- Müracaatlar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kanalıyla yapılır.
3- Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı mensubun yardım talep yazısını bize ulaştırır.
4- Talep edilen yardım; mensubun veya aile ferdinin sağlık durumu ile ilgili ise sağlık durumunu belirtir bir rapor,
ilaç, tıbbi malzeme veya medikal malzemeye ait “kullanması gereklidir” şeklinde hastane raporu istenir.
5- Yangından zarar görme durumunda itfaiye raporu,
6- Selden zarar görüldüyse kaymakamlıktan olayın teyidi amaçlı bir üst yazı istenilmektedir.
7- Talep edilen yardım miktarının kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığı veya ne kadarının karşılandığı tespit edilir. (SGK)
8- İstenen yardım miktarının mensubun maaşı ile karşılanıp karşılanamayacağı çalıştığı birime sorulur.
9- Bütün evraklar tamamlandıktan sonra yardım yönetim kurulunda görüşülür.