Vakıf iktisadi işletmesi

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 131. Maddesi gereği Sürücü Belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi hizmetleri ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı bastırılması ve dağıtılması hizmetleri karşılığında gelir elde edilmesi faaliyeti için bir iktisadi işletme kurulması öngörülmüş ve sözkonusu işletme 20.09.2011 tarihinde kurularak faaliyetine başlamıştır.