Teşkilatın güçlendirilmesi için yapılan yardımlar nelerdir?

Vakıf Senedimizin 32.Maddesi gereğince; Vakfımız, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 80’ini Vakıf amaçlarına yani Türk Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesi ve her yönü ile Teşkilatın en ileri düzeye yükseltilmesi yönünde sarf ve tahsise zorunludur.

Bu nedenle Emniyet Teşkilatımıza, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından, gelirleri oranında ve amaçları doğrultusunda her konuda yardım yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuz Vakıf amaçlarını yerine getirmede, yapılacak yardımların belirlenmesinde, Emniyet Teşkilatı ile bir bütünlük ve yardımlaşma içerisinde çalışmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun tahsis ettiği yardımlarla yapılmakta olan inşaatlar ile hizmet ve mal alımlarının tamamı, Yönetim Kurulumuzun Kararları doğrultusunda, Kamu İhale Kanunu da gözönüne alınarak, Merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca, illerde ise İl Emniyet Müdürlükleri ile Eğitim ve Öğretim Kurumlarında kurulan satınalma komisyonlarca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun şekilde azami titizlik gösterilerek, ihale makamının yaptığı sözleşme şartlarına göre gerçekleştirilmekte ve ödemeler bankacılık sistemi içerisinde yapılmaktadır.