Şubelerimiz

  • Yurt içinde Şubeler, İl ve İlçelerde, Temsilcilikler polis teşkilatı bulunan diğer yerlerde kurulur.
  • İllerde İl Emniyet Müdürleri, İlçelerde İlçe Emniyet Amiri veya Komiserleri, diğer yerlerde yetkili polis amirleri Şube veya Temsilciliğin Doğal Başkanıdır.
  • Valiler İl Şubelerinin, Kaymakamlar İlçe Şubelerinin Onursal Başkanıdırlar.
  • Şubelerin Doğal Başkanı İl Emniyet Müdürlerimizdir. Yönetim Kurulu ise; Onursal Başkan ve Şube Başkanınca üçü meslek mensubu, üçü de dışarıdan olmak üzere müştereken seçilen yedi kişiden oluşur.