Haber

...

Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli Tahsilatları Hakkında Önemli Duyuru

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131. ve Geçici 22. maddesi gereğince Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına yatırılması gereken Sürücü Belgesi
 “Vakıf Hizmet Bedeli” için ödemeler Vergi Dairelerince alınmamaktadır. Bu nedenle Sürücü Belgesi “Vakıf Hizmet Bedeli” aşağıda belirtilen 
“Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına” yatırılmalıdır.
2024 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER
Eski Tip (2016 öncesi alınan) Sürücü Belgesi Yenileme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL,
 “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL,

Yeni Tip (2016 sonrası alınan) Sürücü Belgesi Yenileme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, 

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin; “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, 
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,
“A, A1, A2,F” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL 
“B” sınıfı için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL 

“B1,BE,C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekmektedir.
vioft2nnt8|00002000B993|Tptgv|Haber|Icerik|41E44C06-5CCD-4FD0-81CC-9F7CDDE3582C