Şubelerimiz

1.Yurt içinde, Şubeler İl ve İlçelerde, Temsilcilikler polis teşkilatı bulunan diğer yerlerde kurulur.
2.İllerde İl Emniyet Müdürleri, İlçelerde İlçe Emniyet Amiri veya Komiserleri, diğer yerlerde yetkili polis amirleri Şube veya Temsilciliğin Doğal Başkanıdır.
3.Valiler İl Şubelerinin, Kaymakamlar İlçe Şubelerinin Onursal Başkanıdırlar.
4.Şubelerin Doğal Başkanı İl Emniyet Müdürlerimizdir. Yönetim Kurulu ise; Onursal Başkan ve Şube Başkanınca üçü meslek mensubu, üçü de dışarıdan olmak üzere müştereken seçilen yedi kişiden oluşur.