Kuruluş ve Hukuki Durum

Vakfımız 74 Kurucu üye tarafından 22.05.1975 tarihinde düzenlenen senet ile kurulmuş ve bu kuruluşu, 28.05.1975 tarihinde Ankara Asliye 4. Hukuk Mahkemesince tescil edilmiştir. 03.04.1981 tarih ve 17299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici madde eklenmesi hakkındaki kanunun Geçici 15.Maddesiyle faaliyetine devam etmektedir. 22.01.2004 tarihinde çıkartılan 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kanunla Kurulmuş Vakıflar kapsamında değerlendirilmemiş, bunun üzerine Vakfımız tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine 7. İdare mahkemesi nezdinde dava açılmış ve bu dava Danıştay 10.İdare Mahkemesinin 31.03.2010 tarih ve Esas No 2009/11363 ve Karar No 2010/2544 sayılı kesinleşen kararı ile lehimize sonuçlanmıştır. Böylece Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunla Kurulmuş Vakıf Statüsünü kazanmıştır. 18.02.1980 tarih ve 16904 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 25.01.1980 tarih ve 8/218 sayılı kararı ile vakfımıza vergi muafiyeti tanınmıştır. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın amacı, Türk Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesi ve her yönü ile Teşkilatın en ileri düzeye yükseltilmesi hususunda Vakıf’ça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ile bu amaca varabilmek için Türk Ulusu’nun maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.