Silah Taşıma Ruhsatı Ödemeler

Silah Taşıma Bedeli 500 TL'dir.