Silah Bulundurma Ruhsatı Ödemeler

Silah Bulundurma Bedeli 750 TL'dir.